ScienceOnlineLeiden

Blog

Een kijkje in de Glazen Bol: media educatie

Karlijn Spoor - 20 mei 2015, 0 1592

Een kijkje in de Glazen Bol: media educatie

In aanloop naar de Unconference op 28 mei 2015 vroegen we sessieleiders naar hun voorspellingen voor de toekomst. Een kijkje in de Glazen Bol van Maarten Sprenger, leraar en specialist kinderinformatie.

Welke veranderingen gaan er volgens jou plaatsvinden? 

"De komende tien, twintig jaar kan de architectuur van scholen eindelijk echt op de schop. Het onderwijs gaat sterk veranderen. Alle uiteenlopende vormen van leren zullen door een steeds gerichtere omgang met software en apparaten beter ondersteund kunnen worden. Juist ook in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. De leerling zal in zijn of haar uiteenlopende ontwikkeling doeltreffender kunnen samenwerken, creëren en onderzoeken.

Wel zal de leraar beter met de logistiek er omheen moeten leren omgaan. Online Geletterdheid wordt denk ik een vak voor leerlingen en docenten. De nadruk kan op inhoud in plaats van op apparaten komen te liggen. Ook is het belangrijk om leraren op te leiden die groepsdynamiek 100% in de vingers hebben, zodat kinderen in klein verband en op grotere schaal veilig kunnen leren. Pestgedrag voorkomen hoort bijvoorbeeld in het basispakket van de leraar te zitten, niet alleen in een methode of een protocol. Privacy is ook een belangrijk issue in deze context."

Waar moeten we ons hard voor maken?

"Het web is in zijn algemeenheid bijzonder ongeschikt voor kinderen. Sowieso is de meeste webinformatie moeilijk leesbaar voor laaggeletterden. Creëren we een informatiekloof tussen mensen die zich makkelijk en mensen die zich totaal niet online kunnen oriënteren? Ik hoop dat daar veranderingen plaats gaan vinden. Er zou bijvoorbeeld meer vrij te gebruiken content gepubliceerd moeten worden zodat kinderen daar mee aan de slag kunnen." 

Maarten Sprenger geeft workshops en lezingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het HBO. Hij is specialist kinderinformatie en zoekgedrag bij startup Wizenoze, publiceerde het boek "Slim Zoeken op internet” en ontwikkelt een doorlopende leerlijn zoekvaardigheden als onderdeel van Online Geletterdheid. Op de Unconference op 28 mei 2015 verzorgt hij de sessie 'Kom uit je filterbubbel', waarin je leert hoe je zorgt dat Google je weer objectieve resultaten voorschotelt.